Villkor och föreskrifter

1. För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. AB Lugnets Massage Värmland  accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. AB Lugnets Massage Värmland förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2. Vid leveransförsening meddelar vi dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.