Lymfmassage

VÅRT LYMFSYSTEM

Om lymfsystemet inte fungerar så kan det innebära att lymfvätskan inte renas, vilket höjer risken för att bakterier och virus stannar kvar i kroppen. Blodet får inte tillräckligt med återförande av viktiga ämnen, det blir ett överflöd av oren vätska som inte tar sig ut och detta i sin tur orsaker svullnader, vätskeansamlingar, stumhet i vävnader, trötthet, smärta, värk, övervikt, gropar i huden och till slut fibroser. Fibroser är när slaggprodukter, hud och fett har vuxit ihop över tid och skapat svullnader i bindväven som stoppar flödet.

LYMFMASSAGE

Lymfmassage är en typ av massage som får lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Det är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad. Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Syftet är att leda bort vätska och slagg från svullna områden med skadade lymfnoder till friska områden, där vätskan och slaggprodukterna tas om hand. Lymfmassage bidrar till att lymfbanorna stimuleras, lymfvätskan kan pumpa fram snabbare och blockeringar i vävnaderna kan lösas upp.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Svullnad och ödem, celluliter, övervikt, dålig blodcirkulation, fibromyalgi, restless legs, sömnsvårigheter, yrsel, huvudvärk, domningar eller svullnad i ben, armar, händer, fingrar, kramp eller pirr i benen, kramp och smärta runt revbenen, värk och stelhet i kroppen, ärr efter ex sprutor eller operationer, frusen, lätt att bli förkyld, konstant nästäppa, svårt att slappna av, värk och smärta som flyttar runt i kroppen, stel och ont i kroppen och fötterna när man varit stilla ett tag, stram bindväv. Är du under cancerbehandling går det bra att komma när du vilar emellan strålning el cellgifter. Givetvis går det utmärkt direkt efter en slutförd operation eller behandling, då det är väldigt fördelaktigt för att hjälpa kroppen rena sig själv, få hjälp med att läka ärrvävnad samt stödja immunförsvaret.

FÖRDELAR

Förutom lindring av ovan nämnda symtom upplever de flesta även efteråt:

  • Lätthet och energi
  • Lugn och avslappnad
  • Mer rörlighet
  • Bättre sömnkvalitet

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Massagen som också går under namnet MLD, manuellt lymfdränage, görs manuellt. Lymfmassagen går ut på att med rörelse, handstrykningar och växeltryck över kroppen sätta fart på vätskeflödet i lymfan. Det handlar först och främst om att öppna systemet, få fart på flödet och underhålla.

BEHANDLING OCH RESULTAT

I början är det viktigt att göra täta behandlingar. 1 gång per vecka under 3-4 veckor, för att få fart på lymfsystemet. Därefter rekommenderas behandling med ca 4-8 veckors mellanrum. 
Vill du starta upp med att ta en kur på 4 eller 5 behandlingar á 90 min (under 4 till 5 veckor) finns just nu specialpris. Fint att använda för Friskvård 2024. Maila mig, så sätter vi upp en hälsosam plan för dig.