Djupgående massage

Djupgående massage/ idrottsmedicinsk massage
BEHANDLAR, FÖREBYGGER OCH GER ÅTERHÄMTNING 

Viktigt att informera massören om underliggande medicinska tillstånd och mediciner samt att tillfråga läkare vid osäkerhet.
Idrottsmassage bygger till stor del på klassisk svensk massage men är oftast mer kraftfull och behandlingen fokuserar specifikt på de muskelgrupper som belastas vid den träningsform du utövar.
Utöver djupmassage och töjningar inkluderas ofta också triggerpunktsbehandling i behandlingen – allt för att lösa upp de spända områden som kanske utsätts för lite extra press beroende på vilken typ av träning du ägnar dig åt.
Här använder jag allt som oftast massagekoppor.
Dessa kan ge sugmärken, men se dem som ta-hand-om-sig-själv-märken. 

Man behöver inte på något sätt vara elitidrottare för att ha nytta av idrottsmassage, även vanliga vardagsmotionärer som tränar regelbundet kan använda idrottsmassage som ett bra komplement för att åstadkomma bättre resultat i sin träning. Bra komplement vid rehab eller förslitningsskador. Boka 30 eller 45 minuters behandling.