U Bicarbonate 500 x 1 gr

Bikarbonat

Bikarbonat, eller natriumvätekarbonat som det egentligen heter fungerar i stora drag genom att öka pH i blodet vilket gör att mer "syra" som produceras i musklerna kan lämna musklerna och gå ut till blodet för att tas om hand om. Detta gör att vi kan arbeta längre tid eller högre upp över tröskel och pusha lite extra hårt på intervaller och tröskelpass. Dosen ska ligga på 0,2-0,4g/kg kroppsvikt och intas 1-3 timmar före aktivitet.
Det smakar riktigt vedervärdigt men effekt finns det så länge du undviker magras. En välkänd bieffekt från bikarbonatintag är magras pga gasutveckling som sker i mage/tarm när något väldigt basiskt möter den riktigt sura miljön i magsäcken. Det blir liksom ingen fin och varm sommarkänsla i magen direkt, utan snarare mer likt ett vulkanutbrott vilket fått många att tveka på tillskottet.
Mycket forskning sker nu runt om i världen på hur vi kan kapsla bikarbonatet i syrabeständiga kapslar för att undvika de negativa effekterna i magsäcken. Vi har därför i U Bicarbonate låtit kapsla bikarbonatet, då slippet man smaken och risken för magproblem minskar.
Prestationshöjningarna ligger på 2-12% vid olika distanser. Men mest effekt får du när intensiteten är hög och "mjölksyran" är med i varenda steg/tramptag.

LÄS MER OM U BICARBONATE

Beta-alanin

Beta-Alanin fungerar väldigt likt bikarbonat men ändå inte. Bikarbonat buffrar pH i blodet så att mer "syra" kan lämna musklerna genom (surt går mot basiskt i en jämviktsreaktion så mer basiskt blod kan ta emot mer sura joner).
Men Beta-Alanin däremot pH-buffrar inne i själva muskelcellen genom att öka mängden karnosin med 50-60% i cellerna som i sin tur hanterar "syran" på plats. Rekommenderat intag här är 4-6g/dag under 4-12 veckor vilket ger prestationshöjande effekter under högintensiva intervaller där arbetstiden per intervall är 1-4 minuter.
Beta Alanin ger en stickande/kittlande känsla i huden. Den effekten är helt ofarlig och kan undvikas genom att inta lägre doser på 1-2g/gång vid flera olika tillfällen under dagen när du buffrar.
Har du väl buffrat upp en nivå så avtar den väldigt långsamt (2% per vecka) så du har kvar effekterna länge. Det blir också lättare att behålla "buffringen" genom att inta 3g/vecka. Prestationsökningen ligger på 2,85% i snitt.

360,00 kr