Jag handlar varor under 500 kr

När du väljer att hämta i Karlstad och handlar under 500kr klickar du i denna.
Väljer du att hämta i Kil slopas denna kostnad. 

Om du råkar att glömma (lätt hänt) , redigerar jag din order och skickar en redigerad order med rätt summa till din mail. 

40,00 kr